Fox Sport (8.0W)
in BISS

Fox Sport (8.0W) HEX: 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A
Fox Sport (8.0W) DEC: 001 003 161 165 002 176 120 042

Fox News (8.0W) HEX: 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A
Fox News (8.0W) DEC: 001 003 161 165 002 176 120 042

Discovery-Science (8.0W) HEX: 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A
Discovery-Science (8.0W) DEC: 001 003 161 165 002 176 120 042


For camd3.keys (camd3.keys):
2600:00006F:0000000000:0024:01 03A1A502B0782A ; Fox Sport (8.0W)
2600:000001:0000000000:0021:01 03A1A502B0782A ; Fox News (8.0W)
2600:000070:0000000000:0300:01 03A1A502B0782A ; Discovery-Science (8.0W)

For CCcam (constant.cw):
2600:000000:006F:0023:1FFF::01 03 A1 A5 02 B0 78 2A 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A ; Fox Sport (8.0W)
2600:000000:0001:0020:1FFF::01 03 A1 A5 02 B0 78 2A 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A ; Fox News (8.0W)
2600:000000:0070:0101:1FFF::01 03 A1 A5 02 B0 78 2A 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A ; Discovery-Science (8.0W)

For Newcamd (constantcw):
2600:000000:006F:0023:1FFF::01 03 A1 A5 02 B0 78 2A 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A ; Fox Sport (8.0W)
2600:000000:0001:0020:1FFF::01 03 A1 A5 02 B0 78 2A 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A ; Fox News (8.0W)
2600:000000:0070:0101:1FFF::01 03 A1 A5 02 B0 78 2A 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A ; Discovery-Science (8.0W)

For EVOcamd (keylist.txt):
B 006F 00 0103A1A502B0782A0103A1A502B078 2A ; Fox Sport (8.0W)
B 0001 00 0103A1A502B0782A0103A1A502B078 2A ; Fox News (8.0W)
B 0070 00 0103A1A502B0782A0103A1A502B078 2A ; Discovery-Science (8.0W)

For GBox (softcam.cfg):
0: { 26 00 00 6F { 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A }} # Fox Sport (8.0W)
0: { 26 00 00 01 { 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A }} # Fox News (8.0W)
0: { 26 00 00 70 { 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A 01 03 A1 A5 02 B0 78 2A }} # Discovery-Science (8.0W)

For MGcamd (Softcam.Key):
F 006F1FFF 00 0103A1A502B0782A ; Fox Sport (8.0W)
F 006F1FFF 01 0103A1A502B0782A ; Fox Sport (8.0W)

F 00011FFF 00 0103A1A502B0782A ; Fox News (8.0W)
F 00011FFF 01 0103A1A502B0782A ; Fox News (8.0W)

F 00701FFF 00 0103A1A502B0782A ; Discovery-Science (8.0W)
F 00701FFF 01 0103A1A502B0782A ; Discovery-Science (8.0W)


scam (constcw) {for older cvs}
C: { FFB00000 000F 006E 006F 0024 { 0103A1A502B0782A 0103A1A502B0782A }} ;Fox Sport (8.0W)
C: { FFB00000 000F 006E 0001 0021 { 0103A1A502B0782A 0103A1A502B0782A }} ;Fox News (8.0W)
C: { FFB00000 000F 006E 0070 0300 { 0103A1A502B0782A 0103A1A502B0782A }} ;Discovery-Science (8.0W)

scam (constcw) {for newer cvs}
C: { 0DC00000 000F 006E 006F 0024 { 0103A1A502B0782A 0103A1A502B0782A }} ;Fox Sport (8.0W)
C: { 0DC00000 000F 006E 0001 0021 { 0103A1A502B0782A 0103A1A502B0782A }} ;Fox News (8.0W)
C: { 0DC00000 000F 006E 0070 0300 { 0103A1A502B0782A 0103A1A502B0782A }} ;Discovery-Science (8.0W)

For GigaTwinCam (SoftCam.Key)
X 2600 006F 0024 0103A1A502B0782A0103A1A502B078 2A ;Fox Sport (8.0W)
X 2600 0001 0021 0103A1A502B0782A0103A1A502B078 2A ;Fox News (8.0W)
X 2600 0070 0300 0103A1A502B0782A0103A1A502B078 2A ;Discovery-Science (8.0W)

Octagon:
B 1FFF 11066:12600:H 0103A1A502B0782A ;Fox Sport (8.0W)
B 1FFF 11066:12600:H 0103A1A502B0782A ;Fox News (8.0W)
B 1FFF 11066:12600:H 0103A1A502B0782A ;Discovery-Science (8.0W)

For Humax (Key.bin):

2B3A 6F23 0103A102B078 ; Fox Sport (8.0W)
2B3A 0120 0103A102B078 ; Fox News (8.0W)
2B3A 7001 0103A102B078 ; Discovery-Science (8.0W)