Hemşirelik

Hemşirelik bölümünde; toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan sağlığının korunması, geliştirilmesi,yükseltilmesi sağlığın bozulması halinde,* tıbbin gerektirdiği bilgi ve becerilerle hasta bakımı hizmetlerinin uygulanması, takip edilmesi,değerlendirilmesi, gerekli durumlarda rehabilitasyon hizmetinin sunulması ve sağlık eğitimi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

Bu bölüm mezunları; özel ve resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında "Hemşire" ünvanı ile çalışırlar.

Çalıştıkları alanlar; Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumları, Yaşlı Bakım Merkezleri gibi kurumlarda görev alabilirler.

2010 SBS Taban Puanı: 400

Ek Puanla Girilebilecek 4 Yıllık Bölümler;
Acil yardım ve afet yönetimi, Ebelik, Sağlık kurumları yöneticiliği, Hemşirelik.

Sınavsız Geçişle Girilebilecek 2 Yıllık Bölümler;
Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Evde hasta bakımı, Fizyoterapi, İş ve uğraş terapisi, Laboratuvar teknolojisi, Laborant ve Veteriner Sağlığı (Açıköğretim), Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ,İlk ve acil yardım, Tıbbi laboratuvar teknikleri, Tıbbi tanıtım ve pazarlama,

Yaşlı bakımı.
Bu puan Ankara Mustafa Kemal Anadolu Sağlık Meslek Lisesi puanıdır.