Dereceli Puanlama Anahtarı: Performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanlama rehberidir. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.

Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Aşamaları
  • Ölçeğin ne amaçla geliştirileceğinin belirlenmesi,
  • Ne tür puanlama anahtarı kullanılacağına karar verilmesi
  • Ölçütlerin tanımlanması. Davranış, ürün yada her bir becerinin yeterlik düzeyi için kısa ölçütler yazılır. Burada önemli olan yeterlik düzeylerini tanımlamak ve düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir.
  • Kullanılacak ölçeğin taslağının hazırlanması,
  • Taslak üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması için öğrenci ve öğretmen görüşlerinin alınması
  • Uygulamadan sonra tutarlık ve güvenirliğin belirlenmesi

Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı


1. Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı: Öğretmenin genel süreci veya ürünü bir bütün olarak, parçalarını dikkate almadan puanlamasıdır. Bu yöntem öğrenme ürünleri toplam puan olarak değerlendirilmek istendiğinde kullanılır. “Problem Çözme İçin Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği Ek’te verilmiştir

2. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı: Burada önce performans veya ürünün parçalarının ayrı ayrı puanlanmasını, sonra da bu puanları toplayarak toplam puanın hesaplanmasını gerektirir. Bu ölçekler, çalışmanın ya da ürünün farklı boyutlarına farklı notlar vermek amacıyla oluşturulur. “Problem Çözme İçin Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı” örneği aşağıda verilmiştir.